PAGIRIŲ SKYRIUS

Adresas: Liepų g. 21, Pagiriai, Kėdainių raj.

Skyriaus vadovė: Dalia Railienė, tel. +370 600 85408, el. p. skc.pagiriusk@gmail.com

Meno vadovas: Rita Mockienė, tel 8 620 60507

Šėtos kultūros centro Pagirių skyrius vadovaujasi šūkiu “Gyvuojam, kol prisimenam”. Siekiant, kad bendruomenė kuo geriau pažintų savo šalies, parapijos, valsčiaus istoriją, iš šio krašto kilusius žymius žmones, minimos valstybines šventės ir žymios datos:sausio 13-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, liepos 6-oji., mokytojų diena, kas penkeri metai organizuojama miestelio šventė, pažymimi garsių šio krašto žmonių jubiliejai. Nepamirštamos ir liaudiškos tradicinės šventės: užgavėnės, Kaziuko mugė, joninės,žolinė, advento vakarai. Šeimų stiprinimui kasmet rengiamas Tarptautinės šeimos dienos paminėjimas. Jo metu pagerbiamos šeimos, kuriomis galima didžiuotis. Nepamirštami ir mirusieji- lapkričio 1-ąją rengiama akcija, kurios metu uždegamos žvakelės ant apleistų kapų.

Skyriuje organizuojama edukacinė veikla, į kurią įtraukiami ne tik vaikai, tėveliai, bet ir seneliai. Vykdoma projektinė veikla, NVŠ programa “Kūrybinės dirbtuvės”.

Pagiriuose veikia Atviroji jaunimo erdvė, kurioje besilankantys vaikai ir jaunimas turi sąlygas turiningai leisti laisvalaikį: pasikalbėti apie iškilusias problemas, sportuoti, klausytis muzikos, žaisti stalo žaidimus, gaminti maistą, žiūrėti filmus, dalyvauti diskusijose. Pageidaujantiems padedama paruošti namų darbus.

Erdvės darbo laikas: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 17 iki 20.30 val.