APIE MUS

 

slidas

Šėtos kultūros centras – viena iš Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miestelio gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Veiklą pradėjo vykdyti  2007 m. sausio 4 d.

 2011 m. Kultūros centras akredituotas ir jam Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikta II kategorija. Pagal veiklos pobūdi kultūros centras yra daugiasritis.

• Kultūros centras turi Pagirių skyrių (Liepų g. 21, Pagiriai, Kėdainių r. sav.)

Kultūros centro veiklos tikslasplėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

 • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;
 • skatina ir organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
 • sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
 • rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros įstaigomis, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • rengia ir įgyvendina kultūros programas ir projektus bei vykdo kitas funkcijas.

Pastatas pritaikytas lankytojams su negalia (specialus įvažiavimas, spec. vietos salėje, pritaikyti tualetai).

Pastatas pradėtas statyti 1975 m. rugpjūčio 5 d. , pastato atidarymo šventė 1978 m. liepos 6 d.